Nastavení OpenVPN

Pro připojení koncových uživatelů s MS Windows 7 a novější pomocí OpenVPN je zapotřebí nejprve stáhnout OpenVPN

 • Instalační soubor je nutné spustit pod uživatelem s právy administrátora. Standardní instalace vytvoří potřebné TUN/TAP rozhraní a ikonku OpenVPN GUI na ploše.
  OpenVPN konfigurace Windows 7
 • Nyní je třeba změnit vlastnosti spouštění OpenVPN GUI. Do nastavení se dostanete poklepáním pravým tlačítkem myši na ikoně
  OpenVPN konfigurace Windows 7
 • V záložce kompatabilita změňte úroveň oprávnění zaškrtnutím: Spustit tento program jako správce a klikněte na OK
  OpenVPN konfigurace Windows 7
 • Připravený balíček osobního certifikátu, certifikační autority a konfigurační soubor nahrajte do adresáře config, standardně C:\Program Files\OpenVPN\config
 • Spustíme OpenVPN GUI z plochy a v system tray se zobrazí nová ikonka OpenVPN GUI. Pokud OpenVPN nespouštíte pod uživatelem s právy administrátora, budete vyzváni k zadání uživatelského jména a hesla uživatele s administrátorskými právy.
  OpenVPN konfigurace Windows 7
 • Kliknutím pravého tlačítka myši na ikonce OpenVPN v tray se zobrazí nabídka nově instalovaných připojení.
  OpenVPN konfigurace Windows 7
 • Položkou Connect se naváže VPN spojení s cílovým serverem a vaše PC se připojí do VPN sítě.
  OpenVPN konfigurace Windows

Nechte starosti o IT na nás a věnujte se tomu, co je pro vaše podnikání opravdu důležité!

Konzultace zdarma