Nastavení webhostingových služeb

Pro přístup k vašim hostingovým účtům můžete využít následujících služeb

FTP přístup:

Lze použít libovolného FTP klienta (např. FAR manager, CuteFTP, atd) a to jak v aktivním tak pasivním módu. Pro přístup použijete následující parametry :
Jméno serveru : ftp.securenet.cz
Uživatelské jméno (username) : <vaše přihlašovací jméno>
Uživatelské heslo (password) : <vaše heslo>


Pro klienty, kteří nepodporují zadávání jména a hesla můžete tyto údaje zapsat přímo do url takto: jméno:heslo@ftp.securenet.cz

SSH (SCP) přístup:

Hlavní výhodou oproti FTP je v zabezpečení přenosu dat. Veškerý provoz mezi klientem a serverem probíhá v šifrované podobě.

Pro Unixové systémy naleznete ssh klienta buď přímo v dané distribuci, případně si jej můžete stáhnout na www.openssh.org. Pro platformu MS Windows lze použít winscp

Struktura adresářů

Ve svém domovském adresáři jsou standardně vytvořeny tyto složky:

AdresářPopis
~/html Adresář do kterého ukládáte html soubory
~/cgi Adresář do kterého ukládáte své vlastní CGI skripty.
CGI skripty musí mít nastavené práva na 550 (r-x,r-x,---), vlastník i skupina musí být nastavena na majitele ~/ adresáře, tedy např. Novák/Novák
~/log Adresář do kterého se ukládají logy z http serveru.
(není přístupný přes www)
~/counter Adresář do kterého se generují data pro grafickou interpretaci log souborů.
(není přístupný přes www)

Nechte starosti o IT na nás a věnujte se tomu, co je pro vaše podnikání opravdu důležité!

Konzultace zdarma